Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kristýna Nezhybová, IČ: 05596408, Lipňanská 101/7, 751 27, Přerov – Přerov XIII-Penčice, (dále jen „správce“).

  2. Adresa pro doručování Nerudova 761, Uničov, 783 91, adresa elektronické pošty ahoj@ksandylindy.cz, telefon 608 137 344.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  4. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

  5. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

  6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  7. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let.

  8. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

  9. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  10. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  11. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  12. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však bezpodmínečným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Z důvodu aktuální situace kolem koronaviru NEODESÍLÁME do konce března 2020 žádné zásilky. Vaše objednávky vyřídíme a pošleme na začátku dubna. Děkujeme za pochopení. Skrýt